Навчальні матеріали

CMYK Colour code, 2011  (Commission for the Geological Map of the World)

Колірна модель CMYK у форматі *.pdf, розроблена Комісією геологічних карт світу  (Commission for the Geological Map of the World (CGMW), Paris, France, 2011)

RGB  Colour code, 2012 (Commission for the Geological Map of the World) 

 Колірна модель RGB у форматі *.pdf,  розроблена Комісією геологічних карт світу  (Commission for the Geological Map of the World (CGMW), Paris, France, 2012)

Міжнародна хроностратиграфічна шкала, 2018

Міжнародна хронологічна шкала у форматі *.pdf, розроблена Міжнародною комісією по стратиграфії (08/2018).

Режим доступу:

http://www.stratigraphy.org/

Галузевий стандарт України (ГСУ, 2002

Геологічне картографування. 

Типові умовні позначення. 

Cтандарт використовується при складанні та підготовці до видання

геологічних карт під час усіх видів геологічного картографування на замовлення Мінекоресурсів України.

Шаблони для програми CorelDraw X6 

 Шаблон кольорів систем і періодів
CMYK Color code, 2011  

Кольори у форматі палітри Custom Palette ( *.xml)  для позначення систем і періодів під час побудови статиграфічної колонки. 
Палітру CMYK_ColorCode_2011 потрібно завантажити і відкрити у вікні програми CorelDrawX6 (шлях:  Window / Color Palettes / Open Palettes).

 Шаблон кольорів систем і періодів
RGB Color code, 2012  

Палітра кольорів RGB_ColorCode_2012.xml для позначення систем і періодів у стратиграфічній колонці

 Шаблон кольорів серій та епох
CMYK Color code, 2011  


Кольори у форматі палітри *.xml для позначення серій та епох 

Шаблон кольорів серій та епох
RGB Color code, 2012  


Палітра кольорів у форматі *.xml для позначення серій та епох відповідно до  RGB Color Code

Шаблон умовних позначень гірських порід відповідно до Галузевого Стандарту, 2002  

Створені шаблони умовних позначень найпоширеніших видів пухких і зцементованих осадових гірських порід згідно з Галузевим Стандартом України, 2002 (Розділ 6). Шаблони створені у програмі CorelDraw X6 (версія 16.1.0.843) та збережені у форматі Pattern File (*.pat), які можна також відкривати і у новіших версіях програми CorelDraw. Використання шаблонів пришвидшує заповнення літологічної колонки типовими умовними позначеннями.

Основні формати файлів у деяких графічних растрових та векторних редакторах 


Основні підримувані та універсальні формати файлів у найпоширеніших графічних растрових та векторних редакторах